fbpx
Terug naar overzicht

Isolatie

11 mei 2019

Isoleren doen we in eerste instantie om ons te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf.  Dit kan dan gaan om de meer evidente invloeden zoals de klimatologische omstandigheden (warmte – koude – vocht) en het  omgevingsgebonden geluid (buren – verkeer).  Maar hieronder valt bijvoorbeeld ook de bescherming tegen brand.

praktisch : het isoleren van een staalframebouw

Om aan de geldende regelgevingen en prestatie-eisen te voldoen, zijn er ontzettend veel mogelijke ‘correcte’ opbouwen voor de verschillende gebouwdelen.  Afhankelijk van de gekozen merken/materialen en gewenste prestaties kunnen deze typedetails bijgevolg worden aangepast aan de specifieke situatie.

Hieronder worden enkele typische wandopbouwen voorgesteld, waarvoor de thermische isolatiewaarde werd bekeken, evenals de akoestische en brandwerende eigenschappen.  De waardes die worden vermeld zijn indicatief.  De waardes in de praktijk zijn afhankelijk van de gekozen producten en een correcte plaatsing op de werf.  Meer mogelijkheden van bekledingen, materialen en typedetails kan je hier vinden.

materiaal dikte laag (mm) lambda (W/mK)
thermische isolatie (PUR) 100 0.023
OSB/3 18 0.170
beSteel frames + akoestische isolatie (glaswol) 89 0.454(1)
(dampscherm)
OSB/3 12 0.170
gipskarton 12.5 0.240

(1) Aangezien deze bouwlaag heterogeen is, is deze waarde een benadering op basis van gewogen warmteweerstanden.  De werkelijke warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) hangt af van de precieze verhouding frame/isolatie.  Deze kan worden bepaald met numerieke berekeningen die de twee- of driedimensionale warmtestromen bekijken.

indicatieve waarde
Rc waarde 4.95 m²K/W
U waarde 0.195 W/m²K

Hoe deze wand zich bouwfysisch gedraagt, en meer bepaald wat betreft het dampspanningsverloop, wordt uitgeklaard in het artikel over inwendige condensatie.

materiaal dikte laag (mm) lambda (W/mK)
gevelpleister 5 0.700
wapeningslaag en onderpleister 10 0.930
thermische isolatie (PUR) 120 0.026
OSB/3 18 0.170
beSteel frames + akoestische isolatie (glaswol) 89 0.454(1)
(dampscherm)
OSB/3 12 0.170
gipskarton 12.5 0.240

(1) Aangezien deze bouwlaag heterogeen is, is deze waarde een benadering op basis van gewogen warmteweerstanden.  De werkelijke warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) hangt af van de precieze verhouding frame/isolatie.  Deze kan worden bepaald met numerieke berekeningen die de twee- of driedimensionale warmtestromen bekijken.

indicatieve waarde
Rc waarde 5.23 m²K/W
U waarde 0.185 W/m²K

Hoe deze wand zich bouwfysisch gedraagt, en meer bepaald wat betreft het dampspanningsverloop, wordt uitgeklaard in het artikel over inwendige condensatie.