fbpx
Terug naar overzicht

beSteel introduceert de FastWall: Nog sneller, efficiënter & duurzamer bouwen

05 september 2019

Fastwall: met behulp van dit (prefab) off-site staalframe systeem kan je nog sneller & efficiënter bouwen. Het uiteindelijke doel is een uitstekende kwaliteitsgarantie en een aanzienlijke tijdswinst voor zowel de bouwheer als de aannemer die de plaatsing hiervan op zich neemt. Het is een tailor made product vanaf heden verkrijgbaar bij beSteel, de pionier in het prefab staalframe bouwsysteem voor professionele klanten, zowel nationaal als internationaal. 

Fastwall: Samenstelling

Afhankelijk van de voorkeur van de klant en de te behalen normen, zal de beplating gedefinieerd worden. Dit kan in samenspraak met beSteel en de aannemer die de plaatsing zal uitvoeren.

Doordat er reeds in een voorafgaande fase de nodige aandacht kan worden besteed aan de lucht/ waterdichtheid, ettelijke koudebrugonderbrekingen, de te behalen normen, etc. is het makkelijker de kwaliteitsgarantie en – verwachtingen te handhaven dan op de werf.

Waarom opteren voor FastWall?

  • Just in Time: Deze methode baseert zich op het principe waarbij het product op maat wordt afgeleverd op het exacte tijdstip dat de klant dit verwacht.
  • Beperkte werftijd: Het beSteel FastWall systeem zorgt voor een snellere oplevering wat een verkorting van de werftijd dus besparing van de werfkosten met zich meebrengt
  • Lichte fundering: De belasting van de staalframeconstructie op de fundering is maar liefst 20% lichter dan een traditionele constructie.
  • Kwaliteitswaarborg: Door middel van de nodige voorbereiding wordt er ingespeeld op de huidige bouwvoorschriften en energienormen met als gevolg een beperking van de risico’s zijnde de fouten op de werf.
  • Weinig tot geen afval: De wanden zijn volledig op maat gemaakt waardoor er geen bewerkingen op de werf meer nodig zijn. Stockage- en transportkosten worden hier danook tot een minimum herleidt.
  • Cradle to cradle: Met de FastWall van beSteel maak je bewust de keuze voor een duurzaam materiaal dat mooi past in het Cradle to Cradle principe, wat betekent 100% recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies

Off-site construction: de shit van werf naar atelier

In het atelier kan men onder gecontroleerde & droge omstandigheden bouwen, wat betekent risico op fouten tot een minimum herleidt en de nodige aanpassingen op de werf uit den boze.

De benaming ‘prefab’ werd inmiddels achterhaald, in de plaats hiervan gebruikt men nu de term ‘Off-site construction’ zo zegt Helene de Troostembergh, Zaakvoerder van beSteel. ‘Het is een principe waar men de focus legt op de realisatie van de volledige constructie in atelier of fabriek voorafgaande aan de werken op de werf. De FastWall kent geen beperkingen en is  geschikt voor zowel kleine als grote projecten met meerdere  niveaus.’

Cradle to cradle: ook onmisbaar binnen de bouwsector

Binnen onze huidige industrie is het principe van duurzaamheid & recyclage niet meer weg te denken. Het wordt ook voor de bouwbedrijven steeds belangrijker om hierover na te denken en daaropvolgend hun beleid aan te passen. Volgens het principe Cradle to Cradle zouden alle producten en materialen na hun levenstermijn opnieuw moeten kunnen ingezet worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, OF als voeding fungeren voor de natuur. Er mag dus niets verloren gaan. Daarom is het van belang als bedrijf om het volledige productie proces in kaart te brengen en ervoor te zorgen voldoende biologische cycli hierin op te nemen zodat men een goed inzicht heeft op de herbruikbaarheid van de materialen.

Ook bij beSteel is dit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Het staalframe zelf is vervaardigd uit 100% recycleerbaar staal dat nadien zeker niet aan kracht dient in te boeten. Ook de FastWall volgt het Cradle to Cradle principe in die zin dat deze op een zo duurzaam mogelijke manier dient opgebouwd te worden. De voorkeur wordt gegeven aan biologisch afbreekbare materialen, denk bijvoorbeeld aan een structurele beplating uit hout of isolatievlokken uit hout.

Niet alleen maakt het principe deel uit van de beSteel filosofie, maar is men ook druk in de weer om het Cradle to Cradle certificaat te verzilveren. beSteel dient hiervoor te scoren op de volgende 5 aspecten: gezondheid van de materialen, hergebruik van de materialen, energieverbruik, waterverbruik en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Hier wordt gepeild naar de eco-effectiviteit, men gaat kijken hoe men producten en materialen zodanig kan transformeren zodat men een gezond evenwicht tussen ecologie & economische groei kan realiseren. Het hoofdgegeven is kwaliteit, niet kwantiteit. De bestaande processen worden als oplossing dus niet enkel geoptimaliseerd maar ook geherevalueerd.