fbpx
Terug naar overzicht

Brandweerstand van staalframe

22 juni 2019

De brandweerstand van staalframe is bijzonder. Met staal kan immers elke graad van brandwerendheid worden bereikt. Alles hangt af van de samenstelling van de muur. Staal brandt niet en creëert geen rook of warmte, het is een niet-brandbaar materiaal. Daarentegen, bij temperaturen die zich kunnen voordoen bij een brand in een gebouw, verliest het staal een deel van zijn stijfheid. De weerstand begint te dalen bij 400°.

Brandclassificatie van structuren : brandweerstand van staalframe

Waar materialen nog worden geklasseerd volgens hun reactie op brand, worden bouwdelen en structuren beoordeeld op hun brandweerstand.  De brandclassificatie van structuren wordt geformuleerd op basis van functionele vereisten.  Het gedrag in brandsituaties wordt getest op ware grootte in een oven, gebruikmakend van een standaard brand curve voor wat betreft de evolutie van temperatuur over tijd.  De volgende eigenschappen worden getest en beoordeeld.

 • I = isolatie
  Tijd dat het duurt om de temperatuur aan de koude zijde van het structurele element te doen stijgen met een bepaald aantal graden.  Vaak wordt hier 140°C genomen, bij staalframe kunnen we hier 350°C vooropstellen, vooraleer het staal gaat vervormen.
 • E = integriteit
  Tijd dat het structurele element zijn integriteit tegen vlammen of hete gassen behoudt.
 • R = draagvermogen
  Tijd dat het relevante structurele element in staat is de optredende belastingen op te nemen in een normale brandontwikkelingsfase.
 • M = mechanisch effect
  De capaciteit van het structurele element om met mechanische impact om te gaan in een normale brand.

Deze testresultaten worden in een beoordeling gegoten in de vorm van een tijdsmaat die aantoont hoeveel minuten het structurele element kan weerstaan aan de brand alvorens de drempel voor elk criterium wordt overschreden.

Een wand met REI 60 houdt bijgevolg in dat deze wand gedurende één uur brand kan weerstaan wat betreft zowel het draagvermogen, de integriteit en de isolatie.