Staalframebouw is snel

T

Als je een huis wilt bouwen, wil je dit liefst snel doen. Dit is mogelijk met staalframebouw! Een snelle werf laat toe om  aanzienlijke besparingen te realiseren:


▪ Vermindering van de beheerskosten en de vaste kosten van een project
▪ Vermindering van de financiële kosten van een bouwproject
▪ Het vroeger innen van inkomsten door vroege lease of ingebruikname van het gebouw
▪ Minder overlast voor de gebruikers met staalframebouw


Het staalframe van beSteel is gebaseerd op prefabricage en geniet alzo een snelle implementatie, waardoor de kosten van een project verminderen.


In het beste geval kan men met staalframebouw een nieuwbouw rechtzetten in 40% van de tijd nodig voor een  traditionele bouw. De totale bouwtijd kan dus worden verminderd met 60% met staalframebouw.

Staalframes of skeletbouw kan snel worden gebouwd. Een nauwkeurige prefabricatie versnelt het werk op de werf en voorkomt fouten. Deze tijdwinst is aanzienlijk t.o.v. een houtskeletbouw of een traditionele constructie. Dit is vaak het beslissende criterium voor de keuze van staalframebouw.

Kwaliteit en rendement van staalframebouw

Q

Staal is een materiaal van hoge kwaliteit, geproduceerd volgens strenge normen. Het ontwerp van koudgewalste staalprofielen wordt bepaald door de Eurocodes 3.

Rendement van staalframebouw

De verscheidenheid aan gevelbekledingen en aan voorgestelde stalen constructievormen garanderen  een belangrijke architectonische vrijheid met staalframebouw. Zelfs voor de inrichting van de binnenruimte, vergemakkelijkt door de grote structurele overspanningen die mogelijk zijn dankzij de koudgewalste bouwtechnieken. Het staalframe van beSteel laat je toe om mooie overspanningen te realiseren.

Duurzaam bouwen met het staalframe van beSteel

L

Staalframebouw is ecologisch en recycleerbaar

 • De staalsector heeft veel te bieden aan duurzame ontwikkeling. beSteel werkt continu aan de verbetering van de duurzaamheid van haar staalframe.
 • Het staal dat we gebruiken is 100% recycleerbaar
 • De productie van een huis met staalbouw vergt minder energie dan de productie van een vergelijkbaar houten of traditioneel huis.
 • Er is heel weinig afval bij de productie van het staalskelet.
 • De werf blijft netjes dankzij de prefabricatie in de fabriek met staalframebouw

Vervuiling verminderen met staalframebouw

 • Staal is een inert materiaal zonder impact op de woonomgeving

 • De geprefabriceerde staalprofielen zijn in de fabriek gemaakt in gecontroleerde condities m.b.v. technologieën die de vervuiling beperken en energie besparen

 • De vervuiling door transport wordt verminderd door een klein aantal leveringen en beperkte verplaatsingen van de werkploegen

 • Vervuiling tijdens de bouwfase op het terrein is er niet met staalframebouw.

Snelle werven, zonder schade aan het milieu met staalframebouw

Dankzij het staalframe van beSteel zal uw werf veel minder afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Gezien de prefabricatie wordt de totale bouwtijd verminderd met 40% tot 60% in vergelijking met een traditionele bouw. Het aantal keren komen en gaan en de overlast voor de buren worden hierdoor verminderd. Zonder te vergeten hoe hoog de kosten van een langdurig project voor de aannemer kunnen oplopen.

Propere werf met staalframebouw

Een droge werf is een schone werf. Niet alleen heeft u geen afval op uw werf dankzij staalframebouw, want het is een prefab droogbouwmethode. Er is ook geen waterverbruik vereist op het terrein.

Verminderde werfkosten dankzij staalframebouw

$

De kost van een huis bouwen is afhankelijk van de grondstoffen, van het ontwerp, van het vakmanschap, maar ook van de nodige apparatuur en machines op het terrein. Staalframebouw laat een betere productiviteit toe. In vergelijking met een houtskelet of een traditionele constructie zijn de kosten van arbeid op de werf lager. De hoge mate van prefabricage van stalen constructies versoepelt de werkomstandigheden op het terrein.


Een studie toont aan dat kiezen voor staalframebouw besparingen op verschillende niveaus mogelijk maakt : infrastructuur en funderingen, structuur, installatie ter plaatse.

Financieel voordeel voor de eindgebruiker met staalframebouw

Dankzij een snelle implementatie op de werf, zijn de financiële voordelen van staalframe bouw voor de eindgebruiker ook heel interessant :

 • Lagere kosten voor apparatuur en werfmanagement
 • Vermindering van de werfkosten: kraan, personeel, huur, ...
 • Minder rente te betalen