Houtskeletbouw vs staalframebouw

Houtskeletbouw (HSB), (analoog aan het onderscheid tussen staalskelet- en staalframebouw zou het hier accurater zijn te spreken over een houtframebouw) is vooralsnog de meest bekende variant van de framebouwmethodes.  Het is evenwel een vlag die vele ladingen dekt.

De opbouw van een houtskeletbouw

Het houten stijl- en regelwerk kan worden uitgevoerd in verschillende soorten hout, maar bijvoorbeeld ook in samengesteld materiaal.  Hout is een natuurlijke grondstof, wat betekent dat de aantrekkelijkheid van een bepaald type in grote mate afhankelijk is van de beschikbaarheid en kwaliteit op de markt.

Houtskeletbouw panelen halen hun dwarse stabiliteit uit de schijfwerking van de beplating, die dus structureel belangrijk is.  Zonder deze beplating zouden de panelen zijwaarts vervormen.  Voor deze beplating zijn verschillende keuzes mogelijk, zoals vezelversterkte gipskartonplaten of platen op houtbasis zoals OSB of multiplex.

Het isoleren van een houtskeletbouw

Tussen de balken van het houtskelet wordt vaak geïsoleerd met minerale wol, maar alternatieve materialen zijn vanzelfsprekend mogelijk.  Aan de buitenzijde kan tenslotte nog bijkomende isolatie worden voorzien om de gewenste normen in warmteweerstand te behalen.

De opbouw van een houtskeletbouw kan verder nog worden aangepast om tegemoet te komen aan de beoogde prestaties, wanneer het gaat om een passiefwoning, lage energie of energiezuinige woning, maar net zo goed wanneer er een vraag is naar een dampopen of dampgesloten gebouw.  De toevoeging van een leidingenspouw aan de binnenzijde behoort ook tot de mogelijkheden.

Overspanningen maken in een houtskeletbouw

Grotere overspanningen of opnemen van zwaardere lasten zijn onder andere mogelijk door middel van het ontdubbelen van balken en kolommen, of het voorzien van verstevigde en samengestelde secties.

Nadelen van een houtskeletbouw

Er zijn wel enkele belangrijke aandachtspunten in het bouwen van een houtskeletbouw.  Hout is een hygroscopisch materiaal, wat betekent dat het waterdamp uit de lucht zal trekken.  Dit brengt een gevaar van aantasting door schimmels en insecten met zich mee.  Verder zal het hout zich ook zetten, ten gevolge van het opnemen uit of afgeven van vocht aan de omgeving, afhankelijk van de omgevingscondities (vochtgehalte en temperatuur).

Een correcte plaatsing van dampschermen is daarom cruciaal bij houtskeletbouw om mogelijke inwendige condensatie in de constructie te vermijden.  Het gevaar bestaat er namelijk in dat niet enkel de akoestische en thermische eigenschappen van de wand worden aangetast, maar ook de structurele sterkte in het gedrang komt.  Doordat eventuele lekken in de dampremmende laag de oorzaak kunnen zijn van grote problemen, is het voorzien van een leidingenspouw een interessante optie.

In houtskeletbouw maakt aantasting van het hout door ongedierte ook dat de structurele sterkte van de houten balken gecompromitteerd wordt.  Verschillende soorten kevers, torren en vooral hun larven kunnen zich een weg banen doorheen het hout.

Lees hier meer over